Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3 MSEK från Derome Timber AB

Ordern omfattar leverans och installation av ett system för mätning och optimering i råsorteringen hos Kinnaredssågen. Systemlösningen bygger på RS-BoardScannerP som används för högupplöst profil- och dimensionsmätning i tvärsmatade flöden.

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2021.

”Vi tackar Derome Timber för förtroendet att få genomföra det här projektet. Vi ser fram mot att jobba tillsammans med utmaningen att säkerställa och höja kvalitets- och produktionsutfall i Kinnaredssågen.
Derome Timber ligger i framkant i hur man kan effektivisera sågverksprocessen och därför är det mycket inspirerande och utvecklande med våra samarbetsprojekt.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.
 

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 19 februari 2021 klockan 11.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se