Styrelse

Anders Fransson

Född 1967. Styrelseordförande sedan 2022, ledamot sedan 2020. Civilingenjör. Andra pågående uppdrag: Senior Investment Manager, Tibia Konsult AB, styrelseuppdrag ibland annat CR Competence AB, Invoice Finance AB, Infrasight Labs AB och ProRenata AB. Anders är oberoende till bolaget och dess ledning.

Anders Fransson äger 1 421 000 aktier i Image Systems.

Catharina Lagerstam

Född 1962. Styrelseledamot sedan maj 2018. Civilingenjör, Civilekonom och Ekonomie Doktor. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i EMPE Diagnostics AB, Vice Styrelseordförande i Franska Skolan. Styrelseledamot i ICA Försäkring AB, Quaestus AB, Phoenix Biopower AB (publ.) samt Fastighetsaktiebolaget Fattighuset. Catharina Lagerstam är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Catharina Lagerstam äger inga aktier i Image Systems.

Annika Ölme

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2019. Civilingenjör och MBA. Andra pågående uppdrag: Vice President Product Development, GE Additive Arcam EBM AB. Annika Ölme är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Annika Ölme äger inga aktier i Image Systems.

Jan Molin

Född 1966. Styrelseledamot sedan maj 2022. Civilingenjör och fil kand i företagsekonomi. Andra pågående uppdrag: Egen företagare inom verksamhetsutveckling. Jan Molin är oberoende till bolaget och dess ledning.

Jan Molin äger inga aktier i Image Systems.

Matilda Wernhoff

Född 1990. Styrelseledamot sedan maj 2022. BSc ifrån Handelshögskolan i Stockholm. Andra pågående uppdrag: Chief Strategy Offices hos Almiak Group. Matilda Wernhoff är oberoende till bolaget och dess ledning.

Matilda Wernhoff äger inga aktier i Image Systems.

Revisor

På årsstämma den 5 maj 2022 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB, till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, som är medlem i FAR.