Styrelse

Thomas Wernhoff

Thomas Wernhoff

Född 1952. Styrelseledamot tillika styrelseordförande sedan maj 2012. Civilingenjör. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sura Magnetiks AB. Styrelseledamot och VD i Euroventures Management AB. Styrelseledamot i Hörninge Land AB, Hörninge Fastigheter AB och samt Horninge AB. Styrelsesuppleant i AA Hippoplus AB och Bredgatan 54 Event AB. Thomas Wernhoff är oberoende till bolaget och dess ledning.

Thomas Wernhoff äger 12 088 464 aktier i Image Systems.

web_orjan_johansson

Örjan Johansson

Född 1961. Styrelseledamot sedan juni 2015. Civilingenjör. Andra pågående uppdrag: Trivector System, Spiideo, Bluewise, Earin, TjäröDrift och Tjärö Fastigheter. Styrelseledamot och vd Bluewise Fund. Styrelseledamot Zaplox. Örjan Johansson är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Örjan Johansson äger 121 332 aktier i Image Systems via bolag.

Catharina Lagerstam

Född 1962. Styrelseledamot sedan maj 2018. Civilingenjör, Civilekonom och Ekonomie Doktor. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i EMPE Diagnostics AB, Vice Styrelseordförande i Franska Skolan. Styrelseledamot i ICA Försäkring AB, Quaestus AB, Phoenix Biopower AB (publ.) samt Fastighetsaktiebolaget Fattighuset. Catharina Lagerstam är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Catharina Lagerstam äger inga aktier i Image Systems.

Hans Malm

Född 1951. Styrelseledamot sedan maj 2019.Civilingenjör. Andra pågående uppdrag, styrelseordförande i Bel Alp Peak Yield AB och Industrial Adviser till HLXK Kapital AB. Hans Malm är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Hans Malm äger  7 551 340 aktier i Image Systems.

Annika Ölme

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2019. Civilingenjör och MBA. Andra pågående uppdrag: Vice President Product Development, GE Additive Arcam EBM AB. Annika Ölme är oberoende till bolaget och dess ledning samt större ägare.

Annika Ölme äger inga aktier i Image Systems.

Anders Fransson

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2020. Civilingenjör. Andra pågående uppdrag: Senior Investment Manager, Tibia Konsult AB, styrelseuppdrag ibland annat CR Competence AB, Invoice Finance AB, Infrasight Labs AB och ProRenata AB. Anders är oberoende till bolaget och dess ledning.

Anders Fransson äger 1 340 000 aktier i Image Systems.

Revisor

På årsstämma den 24 juni 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB, till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, som är medlem i FAR.