Ledning

Johan Friberg, född 1974

VD. Anställdes 2011 som affärsområdeschef för Motion Analysis. Tidigare har Johan haft flertalet ledande positioner inom försvarskoncernen Saab. Johan är Civilingenjör i materialteknink ifrån Institut National Polytechnique de Lorraine I Frankrike. Johan Friberg är styrelseledamot i Centagon AB.

Johan Friberg äger 19 039 aktier i Image Systems och samt 300 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Email: johan.friberg@imagesystems.se