Ledning

Johan Friberg, född 1974

VD. Anställdes 2011 som affärsområdeschef för Motion Analysis. Tidigare har Johan haft flertalet ledande positioner inom försvarskoncernen Saab. Johan är Civilingenjör i materialteknink ifrån Institut National Polytechnique de Lorraine I Frankrike. Johan Friberg är styrelseledamot i Centagon AB. Johan Friberg äger 16 914 aktier i Image Systems och 869 059 Teckningsoptioner 2016/2019 samt 250 000 teckningsoptioner 2018/2021.

Email: johan.friberg@imagesystems.se