Kalender

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport jan-sept: 12 nov 2021

Bokslutskommuiké 2021: 11 feb 2022

Delårsrapport jan-mars 2022: 5 maj 2022

Årsstämma 2022: 5 maj 2022 Image Systems valberedning och årsstämma 2022