Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller två ordrar på 3,3 MSEK resp 2,95 MSEK från Vida AB

Beställningarna omfattar leverans och installation av system för mätning och optimering i resp. råsortering hos sågverken Vida Borgstena och Vida Vislanda. Systemlösningen bygger på RS-BoardScannerP som används för högupplöst profil- och dimensionsmätning i tvärsmatade flöden.

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2022.

Jonas Axelsson, Vida AB:
”Med de goda erfarenheterna med RS-BoardScannerQ i våra hyvlerier/justerverk hos Nössemark, Vimmerby och Vislanda så känns det naturligt att välja RemaSawco som leverantör också till våra råsorteringar hos Borgstena och Vislanda.
RemaSawcos system för brädhantering möter våra högt ställda krav och vårt samarbete har visat att man kan genomföra den här typen av projekt säkert och effektivt.”

”Vi tackar Vida AB för förtroendet att få genomföra de här projekten. Det är mycket utvecklande och stimulerande att samarbeta med Vida. Tillsammans bygger vi vidare för att säkerställa och höja kvalitet och produktivitet i Vidas sågverk.” säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se