Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd drygt 7 MSEK

Ordern omfattar leverans och installation av en komplett lösning för optimering, kvalitetssortering och sorterstyrning till ett sågverksprojekt på den nordiska marknaden. Systemlösningen bygger bland annat på RS-BoardScannerQ.

Leverans och driftsättning är planerade till 2022.

”Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att genomföra detta viktiga uppgraderingsprojekt.
Vi ser det som en bekräftelse på att vårt erbjudande för automation och digitalisering är en trygg och attraktiv framtidslösning för de nordiska sågverken.” säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco AB.
 

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat system för kvalitetsavsyning av brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier i sågverk.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se