Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order värd ca 10 MSEK från tysk maskinleverantör Kallfass GmbH för leverans till sågverk i Ryssland

Leveransen omfattar två nya system för automatisk kvalitetssortering i råsorteringen och justerverket, samt ny styrning för ett medelstort sågverk i sydvästra Ryssland. Mätning och optimering i råsorteringen utförs via RS-BoardScannerP som används för högupplöst profil- och dimensionsmätning i tvärsmatade flöden. Mätning och optimering i justerverket utförs via RS-BoardScannerQ, ett system som används för högupplöst profil-, färg- samt trakeidmätning i tvärmatade flöden. Systemen säljs via maskinleverantören Kallfass GmbH i Tyskland.

Leverans och driftsättning av projektet genomförs under senare halvan av 2022.

”Vi är stolta att för detta förtroende från Kallfass GmbH att via dem leverera ytterligare två Boardscannersystem till den ryska marknaden. Det är en mycket viktig order för vår fortsatta expansion via starka partners i centrala Europa.” säger Emilien Saindon, VD för RemaSawco.


Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se