Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5,3 MSEK från GRAB Sp. i Polen

Remasawco är stolta över att få möjligheten att leverera sitt första RS-BoardScannerQ system på den polska marknaden. Företaget GRAB sp sätter upp en ny produktionslinje i Polen och har valt RS-BoardScannerQ med RS-StrengthGrader för en kombinerad sorterlinje för justering och råsortering.

Systemet mäter full kvalitet och hållfasthet på sågade virkesbitar före och efter torkning. I och med denna leverans blir också RS-BoadScannerQ certifierad för hållfasthetssortering på den polska marknaden. Vidare är systemet förberett för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under sommaren 2022.

”Det är mycket hedrande och glädjande att GRAB sp, i sitt fortsatta arbete med att öka utbyte och processeffektivitet, väljer att starta detta samarbete med RemaSawco”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat system för kvalitetsavsyning av brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier i sågverk.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se