Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5 MSEK från AB Hilmer Andersson

Beställningen omfattar nytt system för automatisk kvalitetssortering. Mätning och optimering utförs via RS-BoardScannerQ, ett system som används för högupplöst profil-, färg- samt trakeidmätning i tvärmatade flöden.

AB Hilmer Andersson i Åmotfors, Värmland är ett familjeföretag i fjärde generation som driver sågverk och vidareförädling i Åmotfors samt egen bygghandel, XL Bygg Hilmer. Dess kunder återfinns i huvudsak i Norge och Sverige men också i andra delar av Europa och världen.

Leverans och driftsättning av projektet genomförs i två etapper under 2022 och 2023.

”Vi tackar AB Hilmer Andersson för förtroendet när man nu väljer RemaSawco för att nå ett ökat värdeutbyte och högre produktionskapacitet som ett steg i att förbättra anläggningen.” säger Emilien Saindon, VD för affärsområde RemaSawco.
 


Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se