Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 5.8 MSEK från Lotus Timber OÜ, Estland

Linköping 2020-09-25

Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system för optimering och kvalitetssortering till en helt ny sorteringslinje för hyvleri och vidareförädling hos Lotus Timber. Systemet baseras på RS-BoardScannerQ, RS-EndSorter och RS-StrengthGrader.
Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2021.

”Vi tackar Lotus Timber för förtroendet att få genomföra detta viktiga projekt. Att Lotus Timber väljer RemaSawco som samarbetspartner visar än en gång att vårt erbjudande och våra produkter möter de höga krav och förväntningar som ställs av den estniska marknaden.” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawcos nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se


Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 25 september 2020 klockan 11.00 (CEST).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektivalösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se