Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 4,7 MSEK från Kuhmo Oy, Finland

Linköping 2020-02-27

Ordern omfattar leverans och installation av den senaste generationen av RS-BoardScannerQ, den första att installeras i Finland. Leverans och driftsättning planeras till hösten 2020.

Kuhmo Oy, ett respekterat företag grundat 1955 som verkar i Kuhmo regionen i Finland. Med den erhållna ordern blir Kuhmo Oy det första finska företaget att driftsätta RemaSawcos RS-BoardScannerQ. Således blir Kuhmo Oy en mycket viktig kund för RemaSawcos fortsatta arbete på den finska marknaden.

“Vi är glada och stolta över att för första gången få erkännandet av den finska marknaden att vår Boardscanner är second-to-none”, säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawco:s nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 27 februari 2020 klockan 16.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektivalösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se