Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 3,5 MSEK från Moelven Dalaträ AB

Linköping 2020-03-11

Ordern omfattar leverans och installation av ett nytt styrsystem, RS-ProSort, till råsorteringen på Moelven Dalaträ i Mockfjärd. Systemet kommer vara kompatibelt med Moelvens tillämpning av Det Digitala Sågverket.

Leverans och driftsättning är planerade till juli 2020.

”Det är glädjande och hedrande för RemaSawco att med våra system och lösningar få bidra och vara en viktig del i Moelvens långsiktiga program att modernisera och digitalisera sina sågverk” säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 11 mars 2020 klockan 15.30 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektivalösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se