Image Systems affärsområde RemaSawco erhåller order på ca 2,6 MSEK till nordiskt sågverk

Ordern omfattar bland annat ny sorterstyrning, RS-ProSort till två olika sorterverk på den nordiska marknaden. Beställda system är förberedda för integration med RemaSawcos digitala produkter.

Leverans och driftsättning genomförs under 2023.

RS-ProSort är RemaSawcos registreringssystem för sorterverk, hyvlerier samt vidareförädling.

Frågor besvaras av:
Johan Friberg, Koncernchef Image Systems AB, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har 82 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2021 omsatte koncernen 159 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se