Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order för Service och Support på ca 1,2 MSEK

Linköping 2020-03-20

Image Systems affärsområde Motion Analysis har erhållit ett 1-årskontrakt med Service och Support för tidigare levererade Golden Eye Reconnaissance scanners. Dessa scanners har tidigare utvecklats inom Motion Analysis för att snabbt och med mycket stor noggrannhet kunna digitalisera storformatsfilm som används inom militär spaningsverksamhet.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se


Informationen i detta pressmeddelande offentliggjordes den 20 mars 2020 klockan 13.00 (CET).

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektivalösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2019 omsatte koncernen 212 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se